1. Vài nét về APFITA: APFITA là tên viết tắt hiện nay của hiệp hội châu Á-Thái bình Dương về công nghệ thông tin trong nông nghiệp (The Asia-Pacific Federation for Information Technology in Agriculture). Tổ chức này được thành lập năm 1998 tại thành phố Wakayama, Nhật Bản, với tên là AFITA (Asia Federation for Information Technology in Agriculture). Năm 2018, Hội đồng quyết định đổi tên như ngày nay. Tổ chức này có trang web: www.apfita.org

2. Về tổ chức:  Thành viên danh dự (Honorary member) 15 người; Chủ tịch (President): Là người của nước tổ chức hội thảo kỳ trước. Chủ tịch bầu (President Elect): Do nước đăng cai tổ chức giới thiệu và Hội Đồng APFITA thông qua; Phó chủ tịch (Vice president): 4 người; Tổng thư ký (Secretary General):  1 người; Thành viên Hội Đồng (Board member): 20 (mỗi nước một người); Ngoài ra còn có 12 associate member, bao gồm 1 cá nhân thuộc Việt Nam.


3. Về hoạt động: cho đến 2018, APFITA tổ chức meeting 2 năm 1 lần. Từ năm 2018 do nhiều nước có yêu cầu được đăng cai tổ chức, do đó hội đồng APFITA đã quyết định tổ chức hàng năm.

Ngày 30, 31/10/2019, Tại, Đài Trung, Đài Loan, Hiệp hội châu Á-Thái bình Dương về công nghệ thông tin trong nông nghiệp (The Asia-Pacific Federation for Information Technology in Agriculture – AFITA) đã tổ chức hội thảo Quốc tế Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và quản lý nông nghiệp”. 

Chương trình hội thảo rất phong phú và cập nhật, bao phủ hết các lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thám, tự động hóa phục vụ cho trồng trọt, chăn nuôi, bảo vệ thực vật và quản lý nông nghiệp bền vững….Các hướng này hoàn toàn thích hợp với định hướng của Việt Nam  trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp kỹ thuật số, hội nhập Quốc tế kỷ nguyên 4.0….

            Hội thảo bao gồm 4 hợp phần lớn :
                 A: GIS Applications in Agriculture
                 B: ICT Development and Applications in Agriculture
                 C: Agricultural Informatizationand IoTTechnology
                 D: OGC Asia Forum: Interconnectivity & the Internet of Things.
(nội dung hội thảo và các bài trình bày có thể download theo link dưới đây
/files/files/2019%20APFITA%20Agenda_1017V3.pdf)

GS.TS. Lê Huy Hàm – Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Nông nghiệp, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN báo cáo tại Hội thảo APFITA 2019

Năm 2020, nhiều nước đã đăng ký tổ chức hội thảo, trong đó 3 nước Việt Nam, Pakistan và Indonesia rất phù hợp để tổ chức. Các thành viên APFITA đã thảo luận và nhất trí lựa chọn chọn Đại Học Công Nghệ – Đại học Quốc gia của Việt Nam đăng cai tổ chức APFITA 2020. Vì lí do dịch bệnh COVID-19, nên hội thảo đã được Hiệp hội APFITA và trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội nhất trí chuyển sang tổ chức vào năm 2022.   Việc đăng cai tổ chức hội thảo, đưa các thông tin này đến với công đồng công nghệ thông tin và nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam có lợi ích thiết thực thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới trong nông nghiệp trong UET/VNU và ở Việt Nam nói chung.