Ban thư ký hội nghị

  1. Chu Đức Hà, Khoa Công nghệ Nông nghiệp (FAT), Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam

Số 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Email: [email protected]

Điện thoại: (024)32123709